Barak

Fredagar 18.00, BARAK!

Barak är namnet på de ungdomssamlingar vi har i Salem som berör de som börjat 6:e klass och uppåt. Ordet Barak är ett hebreiskt ord och betyder lova och tillbe Gud. Vi som jobbar med detta har som mål med dessa samlingar:

  • Att visa ungdomar på att det finns en levande Gud som vill ha en relation med dem.
  • Att visa dem att de är älskade för sin egen skull.
  • Att deras liv har mening och att det finns en plan, en personlig plan för var och en av deras liv.
  • Vi vill att de skall bli Jesu lärjungar i den bemärkelsen att de lever sina liv så som han gjorde.

När vi undervisar får det som undervisas ifrågasättas, för man måste få ställa alla svåra frågor för att kunna få en intelligent behållning av kristen tro. Kristen tro håller att ifrågasättas. Just nu kör vi Ungdomsalpha och om du funderar på att komma och kika så är du mer än hjärtligt välkommen.