Söndagsskola/Ungdom

Söndagsskola

Ungefär varannan söndag är det barnens gudstjänst som börjar efter lovsången är slut i den
stora gudstjänsten, se vilka söndagar i vårt Mötesblad som ständigt uppdateras. Där tar vi del
av Bibelns berättelser, pratar, ber, sjunger och pysslar.

Ungdomar
Från 12år och uppåt träffas vi ungefär en gång i månaden för mat, häng, aktivitet och
bibelundervisning. Veckodag och tid skiftar. Kontakta Unni 070-570 03 05 för info om datum.