Hemgrupp

Hemgrupp

Varannan vecka träffas vi i hemmen i mindre grupper.
Där ges möjlighet till bibelläsning, samtal, bön och fördjupade relationer.