Ungdomsgård

Välkommen till ungdomsgården Lyktan!

Den är öppen varannan fredag (jämna veckor) för ungdomar i årskurs 5 till 3:an i gymnasiet.

Kl. 19.00 – 21.00

Här kan du komma och gå under kvällen.

Träffa kompisar och fika, köpa godis och spela något spel.

Behöver du prata med någon vuxen? Vi finns här för dig!

Besök vår facebooksida! Ungdomsgarden Lyktan

Välkommen!