Om oss

Vår vision:
“Genom ord och handling vill vi se en växande församling och ett förvandlat samhälle.”

Vi grundades 1943 och är en kristen församling som bekänner vår tro till Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Vi är en självständig församling men är en del av hela den kristna kyrkan och samarbetar med trossamfundet Evangeliska Frikyrkan https://efk.se/

Vi bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden. Vi tror att Jesus är både Gud och människa. Som steg ner till den här jorden, dog för våra synder och återuppstod. Jesu död på korset innebar en återupprättad gemenskap mellan Gud och människa. Uppståndelsen ger oss hopp om ett evigt liv. Jesus sände den Helige Ande till världen för att fortsätta Hans verk. Den helige Ande bor i den kristne, som ett uttryck för Guds närvaro, och är en ständig källa till vägledning, kraft och trygghet.

Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och sann i allt vad den lär. Församlingen lever och verkar genom Guds ord och den Helige Ande.

Vi praktiserar troendedop. Genom dopet visar vi vår tro och personlig bekännelse av Jesus Kristus som Herre. Vi lämnar det gamla livet och får ett nytt i Jesus.  Dopet sker genom nedsänkning i vatten.

Vi tror att Gud tänkt församling, en gemenskap där vi som tror på Jesus Kristus kommer tillsammans och delar hela livet.  Där det kristna livet får fördjupas, där vi får växa till och formas som kristna. Vårt uppdrag och kallelse är att sprida budskapet om Jesus vidare. Att de goda nyheterna om Jesus får vara synliga både i ord och handling – i vår vardag, i vårt samhälle, vårt område och ut över världen.

Vi firar gudstjänst en gång i veckan och det är navet i församlingens liv, ett möte mellan Gud och människor där varje deltagare är med i ett andligt skeende i förkunnelse, lovsång och bön/förbön. Alla gudstjänster är offentliga och öppna för alla. Vi firar nattvard en gång i månaden.